Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 2 άτομα στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Εποχικοί: 2 άτομα στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης

– Ανακοίνωση

– Παράρτημα ανακοινώσεων

– Παράρτημα Η/Υ

– Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25.09.2021 έως και 05.10.2021.