Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 19 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Εποχικοί: 19 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα παράτασης.