Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί:19 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου

Eποχικοί:19 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Print
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κισσάμου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 8023/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: grafeioprosopikoudkissamou@gmail.com
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/08/2021 μέχρι και 18/08/2021