Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί:17 Προσλήψεις στον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής

Εποχικοί:17 Προσλήψεις στον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2022-25/11/2022