Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 17 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

Εποχικοί: 17 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίληψη Προκήρυξης