Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 160 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Εποχικοί: 160 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη εκατό εξήντα (160) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

98 άτομα

62 άτομα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/4/2021 έως 29/4/2021.

Επικοινωνία:
2810 279241