Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 15 άτομα στη ΔΕΥΑΠ Πάτρας

Εποχικοί: 15 άτομα στη ΔΕΥΑΠ Πάτρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2022 ΔΕΥΑΠ για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 48, Τ.Κ. 26333, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Αϊβουζίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2610366100, εσωτ. 116).