Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 14 Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εποχικοί: 14 Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

 

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ