Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 14 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Σάμου

Εποχικοί: 14 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Σάμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Σάμου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 10687/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: kathariotita.sx@gmail.com
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/08/2021 μέχρι και 17/08/2021