Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 14 Προσλήψεις στο Δήμο Αλμυρού

Eποχικοί: 14 Προσλήψεις στο Δήμο Αλμυρού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.