Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 14 Προσλήψεις στη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

Εποχικοί: 14 Προσλήψεις στη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των ως κάτωθι Προγραμματικών Συμβάσεων με α) τον Δήμο Χαλανδρίου για το έργο «Βιοκλιματική – Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου», β) τον Δήμο Μοσχάτου για το έργο «Ανάθεση και Υλοποίηση Μελετών Έργων» του Δήμου και γ) την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 14 άτομα.