Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 14 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

Εποχικοί: 14 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίληψη Προκήρυξης