Αρχική Εποχικοί Εποχικοί: 13 συμβάσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εποχικοί: 13 συμβάσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών ανακοίνωσε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protocol@emst.gr). Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη εδώ