Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 13 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας

Εποχικοί: 13 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.