Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 13 Προσλήψεις στην Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη & Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ»

Εποχικοί: 13 Προσλήψεις στην Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη & Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη & Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.