Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 12 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Eποχικοί: 12 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
7 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 13/05/2021 έως και 19/05/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:
210 3215548
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη