Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 12 Προσλήψεις στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας

Εποχικοί: 12 Προσλήψεις στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη