Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί 12 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Εποχικοί 12 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας κιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη