Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 11 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου

Εποχικοί: 11 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
Κισσάμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ