Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – επιμορφωτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, κατά την διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους Υπεύθυνους εργαστηρίων , συνολικού αριθμού δέκα (11) ατόμων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 04/11/2021 έως και 13/11/2021