Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 10 προσλήψεις στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Εποχικοί: 10 προσλήψεις στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Φεβρουάριο 2022, συνολικού αριθμού έως δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52200) μέχρι τη Δευτέρα 07/02/2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.