Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Πάργας

Eποχικοί: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Πάργας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 12-06-2023 συνολικού αριθμού δέκα ( 10 ) ατόμων, προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Πάργας που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Πάργας στις 09 έως και 12-12-2022 και για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάργας, δηλαδή από 28/02/2023 μέχρι και την 06/03/2023, ημέρα Δευτέρα.