Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 10 άτομα στο Δήμο Πατρέων

Εποχικοί: 10 άτομα στο Δήμο Πατρέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη