Αρχική Εποχικοί Εποχικές προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Εποχικές προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως και 30-09-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ(1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α’]- Συντήρηση Αρχαιολογικών Αντικειμένων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23-4-2020 08-5-2020

Τηλέφωνο: 210 3213571
Δείτε την προκήρυξη εδώ