Αρχική Υπουργεία Επιτελικό Κράτος: Οι νέες θέσεις, τα επιδόματα και το κόστος

Επιτελικό Κράτος: Οι νέες θέσεις, τα επιδόματα και το κόστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει η ετήσια δαπάνη για τις νέες συνιστώμενες θέσεις, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

οι δαπάνες για τις νέες συνιστώμενες θέσεις προβλέπονται ως εξής:

  • Γ.Γ. και Ε.Γ. στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 128.000 €
  • Προϊστάμενοι Γραφείων στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 77.000 €
  • 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού και μετακλητών στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 2.000.000 €
  • Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων: 500.000 €
  • Διευθυντές Υπηρεσιών Συντονισμού Υπουργείων: 115.000 €
  • 32 θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών Μονάδων Ελέγχου Υπουργείων: 178.000 €
  • Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένων της νεοσύστατης Μονάδας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 66.000 €
  • Μετατροπή της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας σε Γενική Γραμματεία: 10.000 €

Να σημειωθεί ότι στο ποσό των 3.000.000 €, δεν συμπεριλαμβάνονται (δεν έχουν εκτιμηθεί) 11 δαπάνες όπως bonus – επιδόματα Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, μισθολογικό κόστος νέων κλάδων προσωπικού στους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης κ.ά.