Αρχική Ασφάλιση Επιστροφή εισφορών υπέρ του ΑΚΑΓΕ σε 7.464 δικαιούχους

Επιστροφή εισφορών υπέρ του ΑΚΑΓΕ σε 7.464 δικαιούχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με την επικουρική σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου 2018 (που θα καταβληθεί την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου), θα γίνει συμπληρωματική πληρωμή αναδρομικών της εισφοράς
αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ σε 7.464 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα θα καταβληθεί συνολικό ποσό 1.009.466,55 ευρώ που αντιστοιχεί στην
εφαρμοζόμενη, από τις 2 Μαίου του 2018,  ορθή παρακράτηση της εισφοράς για
τα αναδρομικά ποσά συντάξεων τα οποία τους έχουν χορηγηθεί.

Υπενθυμίζεται πως το ΕΤΕΑΕΠ έχει ήδη καταβάλει την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018
σε 196.897 δικαιούχους, συνολικά ποσά αναδρομικών ύψους 49.012.246,54 ευρώ
από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του
ΑΚΑΓΕ στις επικουρικές τους συντάξεις.