ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο υψηλότερο είναι το ποσό που σας χρωστά η εφορία και όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή του από την ΑΑΔΕ, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες που έχετε να το δείτε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ΑΑΔΕ, «πατάει γκάζι» σε μια προσπάθεια να μειωθούν δραστικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες στο τέλος της Άνοιξης ανέρχονταν σε 498 εκατ. ευρώ. Όπως ορίζεται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της ΑΑΔΕ για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις  ΔΥΟ, τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση :

  • τη χρονολογική ωρίμανση
  • το ύψος των ποσών προς επιστροφή

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών υπολογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Όπως επισημαίνεται «προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών».

Για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν οι εξής τρεις κατηγορίες:

Ύφος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α’)

  • βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά
  • βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά
  • βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

Ηλικία αιτήματος (Κριτηριο Β΄)

  • βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών
  • βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών
  • βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών
  • βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω κριτήρια, προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση αιτημάτων που ξεπερνούν τις 180 ημέρες και στα μεγάλα ποσά. Η λίστα που θα καθοριστεί θα επικαιροποιείται δύο φορές το μήνα.