Επιστρεπτέα προκαταβολή με καθυστέρηση τριών ετών θα λάβουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δικαιώθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή η οποία εξέτασε τις ενστάσεις που υπέβαλαν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αξιολόγηση των αιτημάτων που διενεργεί η αρμόδια επιτροπή προκύπτει ότι έως και 2.000 (ο ακριβής αριθμός δεν έχει «κλειδώσει» καθώς η επανεξέταση και αξιολόγηση συνεχίζεται) από τους συνολικά 17.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έμειναν εκτός των φθηνών κρατικών δανείων ή έλαβαν μικρότερα ποσά πληρούν τελικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με την απασχόληση, η οποία αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο χορήγησης των δανείων της πανδημίας.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό.

Όσοι δικαιωθούν από την επιτροπή και λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες πριν ξεκινήσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης.

Ως περίοδος χάριτος θεωρείται «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης. Η εξόφληση της οφειλής θα γίνει σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Ο έλεγχος των ενστάσεων διενεργείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχει αποστείλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στη βάση δεδομένων.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις