Αρχική Οικονομία Επιστρεπτέα: Διορία επτά ημερών για 40.000 επιχειρήσεις

Επιστρεπτέα: Διορία επτά ημερών για 40.000 επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επτά ημέρες προθεσμία έχουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά ακόμα δεν έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προέβλεπαν οι σχετικές αποφάσεις. Όσοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή τους μέχρι τις 31 Αυγούστου θα κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντόκως και σε μία δόση.

Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση αφού ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διασταυρώσεις για να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις (όπως για παράδειγμα η διατήρηση του προσωπικού) έχει βάλει στο «μάτι» περισσότερες από το 40.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα δικαιολογητικά. Η προθεσμία που έχουν, όπως προαναφέρθηκε εκπνέει στις 31 Αυγούστου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν στις ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport.

Στον πρώτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν 52.490 επιχειρήσεις, στον β’ κύκλο 89.732 και στον γ’ κύκλο 101.522.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ένας στους τρεις μικρομεσαίους επιχειρηματίες που έλαβαν την κρατική στήριξη εξόφλησε την οφειλή του εφάπαξ. Συγκεκριμένα, από τα 2,74 δισ. ευρώ που ανέρχεται το βεβαιωθέν ποσό της επιστροφής (σε σύνολο 8,3 δισ. ευρώ που έλαβαν) εξοφλήθηκαν 897 εκατ. ευρώ. Όσοι πλήρωσαν εφάπαξ επωφελήθηκαν της έκπτωσης του 15%. Σημειώνεται ότι η προθεσμία έληξε στις 29 Ιουλίου, αλλά δόθηκε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για όσους άργησαν τα εκκαθαριστικά. Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται ότι για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση καθίσταται καταβλητέα την 31η Αυγούστου 2022, μαζί με τη δεύτερη δόση.

Για τους ως άνω δικαιούχους παρατείνεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης έως και την 31η Αυγούστου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση 15% ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022 και με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων των αποφάσεων.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔ στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE) στην επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και αναλυτική αποτύπωση σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport.

Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.