Από την 1η Ιουλίου, θα τεθεί σε ισχύ η εφαρμογή της 6ήμερης εργασίας στη χώρα μας, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ σε ώρες εργασίας, με 41 ώρες εβδομαδιαίως.

Η ενεργοποίηση της διάταξης του πρόσφατου εργασιακού νόμου καλύπτει το Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Έτσι, αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έχει προκύψει κατά την οργάνωση των εναλλασσόμενων βαρδιών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν συνεχώς ή έχουν 24ωρη λειτουργία για 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα, και ακολουθούν πενθήμερο σύστημα εργασίας.

Αυτές οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό και η απαγόρευση της 6ης ημέρας μειώνει σημαντικά την παραγωγικότητα και εμποδίζει τη σωστή οργάνωση των εναλλασσόμενων βαρδιών, οδηγώντας έτσι πολλούς εργαζόμενους στη μαύρη και αδήλωτη εργασία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται την 6η ημέρα θα λαμβάνουν επιπλέον το 40% του ημερομισθίου τους, ενώ αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η αμοιβή θα ανέρχεται στο 115%. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν την έκτη ημέρα εργασίας, πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Η εργασία των εργαζομένων την πρόσθετη ημέρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ δεν θα επιτρέπεται η υπερεργασία και η υπερωριακή απασχόληση.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την έναρξη της εργασίας.

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας, αλλά μπορούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, 24 ώρες το 24ωρο, με εναλλασσόμενες βάρδιες και στους οποίους οι εργαζόμενοι εργάζονται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτα αυξημένου φόρτου εργασίας, πρέπει:

  • Να έχουν δηλώσει αρχικά και υπεύθυνα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
  • Να δηλώνουν εκ των προτέρων και πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην Ελλάδα, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 41, ενώ ακολουθούν η Πολωνία (40,4 ώρες) και οι Ρουμανία και Βουλγαρία (40,2 ώρες).

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη νομιμοποίηση της 6ης ημέρας εργασίας, εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε μια συνηθισμένη εβδομάδα, οι ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 37,5 ώρες το 2022.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις