Αρχική ΟΑΕΔ Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πρόσκληση για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πρόσκληση για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, πλαίσιο της πράξης, που έχει να κάνει με την κατάρτιση ανέργων, του άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», του Ε.Π. Πελοπόννησος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

Αφορά τους κατοίκους – ανέργους των δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης.

Θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

Έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια άνεργους, χωρίς εξειδίκευση σε κάποιο επάγγελμα ή με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί, λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 260 άτομα, εκ των οποίων, 110 άνδρες και 150 γυναίκες.

Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Αιτήσεις στο www.arcadianet.gr , καθώς και στο γραφείο της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» (25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233).

Αιτήσεις μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021.