Αρχική Σεμινάρια Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης στην Κεντρική Μακεδονία

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης στην Κεντρική Μακεδονία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την κατάρτιση εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά σχετικό πρόγραμμα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Τα προγράμματα κατάρτισης, στόχος των οποίων είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων θα είναι επιδοτούμενα με 5 ευρώ ανά ώρα, ενώ δωρεάν είναι οι διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και ενέργεια/περιβάλλον, οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας και εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση απόλυσής τους.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα 25 με 30 προγράμματα κατάρτισης, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Περιφέρειας συνολικής διάρκειας 100 ωρών:

1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών

3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων

5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης

6. Διαχείριση μονάδων εστίασης

7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων

8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων