Επιδότηση που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100.000 ευρώ μπορεί να διεκδικήσει μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση με έδρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ή στους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, για να καλύψει δαπάνες έργων σε κτίρια, εγκαταστάσεις και εξωτερικό χώρο, να αγοράσει εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, αλλά και να καλύψει το κόστος παροχής υπηρεσιών και λογισμικού.

Πρόκειται για δύο νέες δράσεις επιχειρηματικότητας (τύπου de minimis) που στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες Περιφέρειες, με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, ήδη από τις 8 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Απριλίου 2024.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 70%, με έμφαση σε αυτά που στοχεύουν:

  • στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία,
  • στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και
  • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Οι δύο δράσεις
  • «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και δικαιούχους νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δείτε την προδημοσίευση για την «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ: Νέες επιχειρήσεις.pdf

  • «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δείτε την προδημοσίευση για την «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ: Υφιστάμενες επιχειρήσεις.pdf

Διευκρινίζεται πως οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και για την αξιολόγησή τους θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις