Αρχική Προγράμματα Επιδότηση 5.000 έως 25.000 ευρώ σε τπυχιούχους

  Επιδότηση 5.000 έως 25.000 ευρώ σε τπυχιούχους

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  «Ανοίγει» σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  Στόχος του είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 5.000 έως 25.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, ενώ σε περιπτώσεις συνεργασιών μπορεί να ανέλθει έως και τις 50.000 ευρώ.

  Μέσω του προγράμματος επιδοτούνται δαπάνες που έχουν να κάνουν με:

  • Λειτουργικά κόστη (όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.α.)
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας έως 12.000 ευρώ.
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων όπως νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη.
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
  • Προμήθεια αναλωσίμων.
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου επιχειρηματία/εταίρων.
  • Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
  • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.

  Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται έως και τις 11 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτη περίοδος υποβολής, από τις 8 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr/mis.