Αρχική Προσόντα Επιδότηση 1.380 ευρώ σε 1.000 ανέργους από 18 έως 24 ετών

  Επιδότηση 1.380 ευρώ σε 1.000 ανέργους από 18 έως 24 ετών

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.000 ανέργων από 18 έως 24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το Μητρώο του ΣΕΠΒΕ και δωρεάν πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων.

  Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν: Web Development, Mobile Development, Digital Marketing
  και E-commerce.

  Για τους ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα προβλέπεται συνολική επιδότηση 1.380 ευρώ, η οποία αφορά τις 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης (επιδοτούμενη με 5 ευρώ/ώρα) και τις 260 ώρες πρακτικής άσκησης (επιδοτούμενη με 3ευρώ/ώρα).

  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα edu.sepve.org.gr. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΒΕ: edu.sepve.org.gr και στα τηλέφωνα: 2310546816, 515506 και 532820.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που πληρούν που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.