Αρχική Ασφάλιση Eπίδομα μητρότητας στις παρένθετες μητέρες και σε όσες υιοθετούν παιδί

Eπίδομα μητρότητας στις παρένθετες μητέρες και σε όσες υιοθετούν παιδί

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις παρένθετες μητέρες, αλλά και σε εκείνες που υιοθετούν παιδί έως 2 ετών επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες, επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων.

Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η επιδοτούμενη περίοδος εγκυμοσύνης και λοχείας αφορά πλέον και τις κυοφορούσες (παρένθετες) γυναίκες και τις τεκμαιρόμενες μητέρες (εκείνες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης), καθώς και τις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δυο ετών.

Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος στις παρένθετες γυναίκες απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δικαστικής άδειας παρένθετης μητρότητας και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

Στην περίπτωση υιοθεσίας απαιτείται η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξης υιοθεσίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην τεκμαιρόμενη (αποκτώσα) εργαζόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, παρέχεται το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας από την ημερομηνία τοκετού.

Επίσης, ορίζεται ότι η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της, όπως και οι φυσικές μητέρες.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας του ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεπώς επί των προαναφερόμενων αποδοχών παρακρατούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και για τη φυσική μητέρα ασφαλισμένη του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.