Αρχική Εργασιακά Επίδομα εργασίας: Έρχεται τον Νοέμβριο – Το μπόνους για όσους προσληφθούν

Επίδομα εργασίας: Έρχεται τον Νοέμβριο – Το μπόνους για όσους προσληφθούν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας στοχεύει το υπουργείο Εργασίας, υλοποιώντας ένα σύγχρονο πλέγμα παρεμβάσεων μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (π.ΟΑΕΔ). Ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα», που διαθέτει πλέον στη φαρέτρα του το υπουργείο είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Το μοντέλο επιδότησης αλλάζει ριζικά και πλέον κάθε άνεργος, εφόσον βρίσκει δουλειά, θα λαμβάνει μαζί με τον μισθό του και το μισό επίδομα ανεργίας από το Κράτος, ως «μπόνους».

Υπηρεσιακές πηγές του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στο powergame.gr ότι η αλλαγή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί εντός Νοεμβρίου, ενώ για την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου θα υπάρξει διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση της ΔΥΠΑ και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του νέου μοντέλου επιδότησης.

Πώς θα υλοποιηθεί το επίδομα εργασίας
Σύμφωνα με το «Άρθρο 25» του πρόσφατου νόμου Χατζηδάκη «Δουλειές Ξανά», ο «αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές, όμως, δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης».

Το σημαντικό ωστόσο που προβλέπεται στον νόμο είναι σε περίπτωση που πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι ο επιδοτούμενος άνεργος που προσλαμβάνεται θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% από το υπόλοιπο ποσό της επιδότησης που δικαιούται σε μηνιαία βάση παράλληλα με το μισθό του. Αυτό αποτελεί κίνητρο αφενός για να μην εξαντλήσει ο άνεργος το χρονικό διάστημα των 12 μηνών επιδότησης και τελικώς να καταστεί μακροχρονίως άνεργος, αφετέρου να αποδεχθεί θέση εργασίας ακόμη και κατώτερου μισθού από αυτόν που ο ίδιος θα θεωρούσε επαρκή, σύμφωνα με τις γνώσεις και τα προσόντα του.

Την ίδια στιγμή, δημιουργείται, όμως, κι ένα σημαντικό κέλυφος προστασίας για όσους άνεργους χάσουν τελικώς τη δουλειά τους. Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση απόλυσης προ της λήξης της επιδότησης, θα ισχύουν οι διατάξεις περί συνέχισης της επιδότησης ανεργίας, βάσει των οποίων ο άνεργος, εντός δύο ετών από την απόλυσή του, δικαιούται συνέχιση επιδότησης. Θα συνεχίσει, δηλαδή, να λαμβάνει το υπόλοιπο της επιδότησης που του αναλογεί αφαιρουμένου του διαστήματος που έλαβε το «κίνητρο ή επίδομα εργασίας». Η ημερομηνία έναρξης της συνέχισης θα είναι η ημερομηνία της αίτησής του προς τη ΔΥΠΑ.

Διαγραφή από τα μητρώα για όσους λένε «όχι» σε δουλειές
Το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΔΥΠΑ προβλέπει επίσης διαγραφή από τα μητρώα ανέργων, από 6 μήνες ως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Ειδικότερα, εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για δύο έτη. Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για έξι μήνες.