Αρχική Υπουργεία Επίδομα ενοικίου: Πότε μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα

Επίδομα ενοικίου: Πότε μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δαπάνη ύψους 28.000.000 ευρώ εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής Επιδόματος Στέγασης μηνός Νοεμβρίου 2019.

Το Επίδομα ενοικίου μηνός Νοεμβρίου σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως 31 Οκτωβρίου και αυτή έχει εγκριθεί.

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

  •  Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα
  •  Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

– Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος.

– Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.