ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε να πληρώνεται απο εχθές η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ σε δικαιούχους ειδικών κατηγοριών  για όσους δικαιούχους έχουν υποβάλλει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις και κατόπιν των προβλεπόμενων  διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις

Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους της ειδικής κατηγορίας «Εργαζόμενοι, καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις- εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ, κατά τη δημοσίευσης της απόφασης» της με αριθμ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) απόφασης όπως ισχύει, παρατείνεται έως και την 11 Ιουνίου 2020.

Έως την Πέμπτη 11 του μήνα είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων από δικαιούχους όλων των ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται στις ανωτέρω αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την κατηγορία αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Εργασίας.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, μπορούν να τις υποβάλλουν έως και τις 10 Ιουνίου, ώστε οι εργαζόμενοί τους να εισπράξουν το επίδομα των 800 ευρώ.