Αρχική Οικονομία Επίδομα αναδοχής: Έως 1200 ευρώ στους ανάδοχους- Ποια η διαδικασία

Επίδομα αναδοχής: Έως 1200 ευρώ στους ανάδοχους- Ποια η διαδικασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το επίδομα αναδοχής, για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ που θα το λάβουν, αλλά και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υφυπουργού Εργασίας, κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα λαμβάνουν σε μηνιαία βάση από 325 έως και 1.200 ευρώ αυτόματα και ψηφιακά. «Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για τους νέους αναδόχους. Εντάσσουμε από αύριο και τους 494 σημερινούς αναδόχους οι οποίοι χρόνια περίμεναν μια οριζόντια ενίσχυση από το κράτος», συμπλήρωσε.

Όπως σημειώνεται στην ΚΥΑ, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε 325 ευρώ και για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε 375 ευρώ.

Οι Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης

Ωφελούμενοι είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018
  • η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και
  • έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

  • στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς
  • στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του
  • στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του

Στις περ. β’ και γ’, το αναδεχόμενο άτομο οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ημερομηνία έναρξης/λήξης της στράτευσης ή/και των σπουδών του, βάσει των οποίων ο εποπτεύων φορέας ενημερώνει αμελλητί τα αντίστοιχα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων. Μετά την ενημέρωση των Ειδικών Μητρώων Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το αναδεχόμενο άτομο υποβάλλει αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5

Μέχρι πότε θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι το επίδομα

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καθώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου σε καθεστώς αναδοχής, στις περιπτώσεις της παρ. 2.

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, η πρώτη δε καταβολή πραγματοποιείται τον μήνα, που έπεται της έκδοσης της απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση.

Στην περίπτωση που η σύσταση της αναδοχής έχει προηγηθεί της έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από την ημερομηνία σύστασης της αναδοχής, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρούσας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ο ανάδοχος γονέας υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.

Για την υποβολή της αίτησης ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση για το επίδομα αναδοχής