Αρχική ΟΑΕΔ Επίδομα 2.800 ευρώ για την κατάρτιση και πρακτική άσκηση 5.000 ανέργων

Επίδομα 2.800 ευρώ για την κατάρτιση και πρακτική άσκηση 5.000 ανέργων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγραμματα: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» και «Προώθηση στην Απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 30 έως 45 ετών, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».

Αντικείμενο των δύο δράσεων αποτελεί:

α) η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,

β) η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις,

γ) η πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, και απευθύνεται σε συνολικά 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).

Η κατάρτιση θα γίνει στις εξής ειδικότητες: τεχνικός εφαρμογών λογισμικού,
ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών, προγραμματιστής βάσεων
δεδομένων. Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων ανέρχεται συνολικά στα
2.800 ευρώ (2.000€ για τη θεωρητική κατάρτιση και 800€ για την πρακτική
άσκηση).

Η υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει
από σήμερα, 28/06/2019 και ώρα 14:00, και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59
στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.