ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την έναρξη της διαδικασίας για την μεγάλη προκήρυξη της Κοινωφελούς Εργασίας, σειρά παίρνουν άλλα προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία έχει επεξεργαστεί λιγότερο ή περισσότερο ο Οργανισμός στο πρόσφατο παρελθόν. Στην λίστα αυτή βρίσκονται προγράμματα που πριμοδοτούν την επιχειρηματικότητα των νέων ή δίνουν δεύτερη ευκαιρία σε επαγγελματίες, οι οποίοι έπεσαν έξω λόγω κρίσης, να ξαναφτιάξουν την επιχείρησή τους.

Ειδικότερα, στο τραπέζι βρίσκεται πρόγραμμα που έχει πιλοτικό χαρακτήρα και αφορά 5.000 νέους ηλικίας 18-29 ετών. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων. Διαρθρώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει συμβουλευτική για επιχειρηματικές δράσεις που «κουμπώνουν» με τη σύγχρονη εποχή. Η δεύτερη φάση προβλέπει την επιχορήγηση των πλέον ώριμων επιχειρηματικών ιδεών ώστε να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με ανάδοχους φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο του μέντορα και θα στηρίξουν τα επιχειρηματικά σχέδια των νέων στην πρακτική τους ανάπτυξη. Το καινοτόμο πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:

  • Α’ φάση, συμβουλευτική – 5.000 ωφελούμενοι
  • Β’ φάση, επιχορήγηση ώριμων επιχειρηματικών ιδεών – 2.500 ωφελούμενοι

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θα πραγματοποιηθεί:

α) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που θα παρασχεθεί σε περίπου 5.000 άνεργους νέους από συμβούλους του ΟΑΕΔ,

β) αξιολόγηση της ωριμότητας των επιχειρηματικών ιδεών που θα καταρτιστούν και θα υποβληθούν,

γ) καθοδήγηση των νέων με τις ώριμες ιδέες, στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων από μέντορες.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου 2.500 νέοι επιχειρηματίες, από τους 5.000 που συμμετείχαν στη συμβουλευτική, για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από μέντορες. Το πρόγραμμα θα βγει σε δύο ή περισσότερους κύκλους.

Στον προγραμματισμό του Οργανισμού, άλλωστε, συμπεριλαμβάνεται και άλλο ένα καινοτόμο πρόγραμμα που σκοπό έχει να εστιάσει στους αυτοαπασοχλούμενους, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω κρίσης. Ο Οργανισμός ετοιμάζει πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο για τους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω. Θα απευθύνεται σε πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συνεισφέρει στο ταμείο υπέρ ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί θα επιχορηγηθούν για να μπορέσουν να ενταχθούν ξανά στην αγορά και να ξεκινήσουν μια επιχείρηση εφόσον το επιθυμούν.