Αρχική Υπουργεία Επιχορήγηση 151 Δήμων με 28,19 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών...

Επιχορήγηση 151 Δήμων με 28,19 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με το  συνολικό ποσό έως  28.190.490,00 ευρώ, επιχορηγούνται 151 Δήμοι της χώρας, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω επιχορήγηση, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, ( φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης)  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών όπως ισχύει, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».