Εως και 20 χρόνια φυλάκιση για φοροδιαφυγή, σημαντική αύξηση των ετών φυλάκισης καθώς και των χρηματικών ποινών, σε κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή προκαλεί ο νέος ποινικός κώδικας.

Οι αυστηρότερες ποινές δεν αφορούν μόνο τους άμεσα υπεύθυνους, αλλά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επιβάλλονται και στους «άμεσους συνεργούς», που είναι ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος (π.χ. ο λογιστής), καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

Οι άμεσοι συνεργοί σε εγκλήματα φοροδιαφυγής είναι οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές ή κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους φοροφυγάδες: Κάθειρξη έως 20 έτη για φορολογικές παραβάσεις

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ως αδικήματα «μεγάλης φοροδιαφυγής», τα οποία και τιμωρούνται με αυστηρές ποινές είναι:

 • Η απόκρυψη φορολογητέας ύλης που έχει ως συνέπεια να μην καταβληθεί στο Δημόσιο ποσό φόρου άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
 • Η απόκρυψη φορολογητέας ύλης που έχει ως συνέπεια να μην αποδοθεί στο Δημόσιο ποσό ΦΠΑ μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 • Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η έκδοση ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι ποινές, για τα «εγκλήματα φοροδιαφυγής», διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

 • Ποινή κάθειρξης από 5 έως και 20 έτη, για έγκλημα φοροδιαφυγής αντί των ποινών από 5 έως 15 έτη που προβλεπόταν, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, εφόσον αφορά Φ.Π.Α., ή το ποσό των 150.000 ευρώ εάν αφορά σε φόρο εισοδήματος ή άλλη κατηγορία φόρου, τέλος ή εισφορά.
 • Σε περίπτωση που το ποσό μη απόδοσης ΦΠΑ είναι μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ και μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ για άλλες κατηγορίες φόρων, θα ισχύει η ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και θα φυλακίζεται για ένα διάστημα.

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Για τους εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και για όποιον αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, προβλεπόταν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή, αλλά μετά τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα Π.Κ. οι χρηματικές ποινές θα κυμαίνονται:

 • Από 300 ευρώ έως και 40.000 ευρώ αν πρόκειται για πλημμελήματα.
 • Από 5.000 ευρώ έως και 120.000 ευρώ αν πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις.

Επίσης, για όσους εκδίδουν ή αποδέχονται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ισχύουν οι ποινές:

 • Φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή η οποία όμως θα είναι αυξημένη, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και φθάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ
 • Φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό της φοροδιαφυγής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Ακριβότερη η μετατροπή των ποινών

Συγχρόνως, αυξάνεται και το κόστος της μετατροπής των ποινών φυλάκισης σε χρήμα, για τις ποινές που επιτρέπεται στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής και συγκεκριμένα:

 • Για τα πλημμελήματα οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μετατροπής ποινών φυλάκισης κυμαίνονταν από 90 ευρώ έως 36.000 ευρώ και αυξάνονται σε 300 έως 40.000 ευρώ.
 • Για τις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται κακουργήματα φοροδιαφυγής, οι ποινές μετατροπής των χρηματικών ποινών αυξάνονται σε 5.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις