ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 215 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης,
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Λέσβου, Χίου, Χανίων, Λασιθίου, Τρικάλων, Ηλείας,
Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κυκλάδων, Έβρου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου
& Λάρισας ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό 83 φαρμακοποιούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 132 ιατρούς ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Προσόντα Φαρμακοποιών 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση ξένων γλωσσών (επιπλέον μόρια)
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (επιπλέον μόρια)
 • Εμπειρία (επιπλέον μόρια)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλουν Ηλεκτρονική αίτηση, εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο τριών ευρώ, φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, βεβαίωση εμπειρίας, πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας και πιστοποιητικά επαγγελματικών ιδιοτήτων.

Προσόντα Ιατρών

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ιατρική ειδικότητα
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση Αγροτικού

Για τις θέσεις ιατρών θα υποβληθούν φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου, βεβαίωση υπουργείου Υγείας, άδεια ιατρικής ειδικότητας και τέλος, άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Δείτε ΕΔΩ την Αναλυτική κατανομή των θέσεων