ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έως τις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται η λήψη της κυβερνητικής απόφασης που θα προβλέπει την ένταξη των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). 

Συγκεκριμένα εξετάζεται η επέκταση των ΒΑΕ σε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά όχι για όλες τις ειδικότητες και για όλους τους χώρους.

Τον περασμένο Νοέμβριο εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Εργασίας.

Με βάση αυτό, πρέπει να ενταχθούν στα ΒΑΕ α) όλοι οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι/ες ανεξαρτήτως χώρου εργασίας, β) οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμού και γ) οι υγειονομικοί υπάλληλοι που δεν ανήκουν στα ΒΑΕ για λόγους εργασιακών και ασφαλιστικών σχέσεων, παρά το γεγονός ότι η ειδικότητά τους είναι ήδη ενταγμένη σε αυτά.

Ειδική σημασία έχει το σκεπτικό που συνοδεύει το πόρισμα της επιτροπής για την ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Στις εισηγήσεις επισημαίνονται τα εξής σημεία:

1. Η μεγάλη κοινωνική ευαισθησία λόγω πανδημίας COVID-19, η οποία «ναι μεν δεν έπρεπε να επηρεάσει την αντικειμενική κρίση της επιτροπής», αλλά «δεν ήταν δυνατό και να αγνοηθεί ως σημαντικός συντελεστής διαμόρφωσης της θεματολογίας και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της».

2. Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Το σύνολο των εν ενεργεία υγειονομικών της χώρας υπερβαίνει τους 120.000 και το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται η ένταξή τους στα ΒΑΕ δεν έπρεπε να λειτουργήσει ως δυνητικά αρνητικό κριτήριο ένταξης.

3. Το πρόσθετο αντικειμενικό κριτήριο του ιού SARS-CoV-2. «Η έκθεση στον νέο κορωνοϊό θεσπίζεται για πρώτη φορά ως παράγοντας επαγγελματικού κινδύνου και ουσιαστικό κριτήριο ένταξης στα ΒΑΕ. Η επιτροπή έκρινε ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής έκθεσης των υγειονομικών σε βιολογικούς παράγοντες κινδύνου δεν είναι παροδικό και ότι η τρέχουσα πανδημία, εκτός από τη μεγάλη εργασιακή ένταση που εμφανώς προκαλεί, αποτελεί και έκφραση μιας συνεχούς απειλής από ιογενείς λοιμώξεις, που θα εξακολουθήσουν να προκαλούνται από γνωστά ή άγνωστα αίτια. Η απειλή αυτή αποτελεί άμεσο κίνδυνο της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, ενώ επιπροσθέτως έχει σημαντική δυσμενή επίδραση στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή με συνέπεια ακόμα περισσότερο άγχος και δευτερογενείς επιπτώσεις στην υγεία».

4. Η πολλαπλότητα επαγγελμάτων υγείας, ειδικοτήτων και χώρων. Η ταυτόχρονη κλαδική, χωροταξική και ιεραρχική προσέγγιση του επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων στον χώρο της υγείας αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερο πρόβλημα για κρίση προς ένταξη στα ΒΑΕ, δεδομένης της σχετικής ανομοιογένειας των κλάδων, των ειδικοτήτων και των χώρων εργασίας των 120.000 και άνω εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα διαφοροποιούνται και βαθμολογικά στο εσωτερικό κάθε κλάδου.