Αρχική Οικονομία Ενοίκια Μαρτίου: Δείτε ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την αποζημίωση

Ενοίκια Μαρτίου: Δείτε ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την αποζημίωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικές εξελίξεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ενοικίων, καθώς μπορεί χθες να έλαβαν την αποζημίωση για τα κουρεμένα ενοίκια του Μαρτίου, αλλά εάν δεν υποβάλουν δήλωση Covid μέχρι τις 14 Μαΐου κινδυνεύουν να τη χάσουν, αφού το ποσό καθίσταται άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο.

Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους αποζημίωσης

Όπως αναφέρει και η υπουργική απόφαση, απαραίτητες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους αποζημίωσης είναι:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’ της Α.1063/2021 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών.

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο-εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.