Αρχική Εποχικοί Εννέα προσλήψεις στο δήμο Αχαρνών

Εννέα προσλήψεις στο δήμο Αχαρνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

ΣΟΧ3/2018

ΣΟΧ4/2018

Αιτήσεις μέχρι 22 Ιουνίου και πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2072313