ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε πλήρη ετοιμότητα η Κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ζήτημα ημερών είναι η ανάρτηση των φετινών  εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο φετινός λογαριασμός δεν θα παρουσιάσει αλλαγές και θα ανέρχεται συνολικά σε 2,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν, ότι ο ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο 2021, ενώ δεν προσφέρεται κάποια έκπτωση για την εξόφληση εφάπαξ.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων και για αυτό πρωθείται μείωση του ΕΝΦΙΑ από 8 – 10%.

Ιδιαίτερά σημαντικό είναι το γεγονός πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν τις ίδιες μειώσεις με το 2019, δηλαδή:

  •  -30% για αντικειμενική  αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ
  • – 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ
  • – 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ
  • – 20 % για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ
  • – 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ

Παράλληλα, μείωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν ορισμένες  προϋποθέσεις:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Eν κατακλείδι πλήρη Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται αν τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  •  Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα στο arthro.gr