Αρχική Εποχικοί Ενεργές οι αιτήσεις για προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Ενεργές οι αιτήσεις για προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Νέας Ιωνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργές εξακολουθούν να είναι οι αιτήσεις, για την κάλυψη οχτώ θέσεων εργασίας, στον Δήμο Νέας Ιωνίας.

Οι ειδικότητες αφορούν καθηγητές μουσικής, καλών τεχνών και φυσικής αγωγής.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

  1. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ) – 1 θέση
  2. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ) – 2 θέσεις
  3. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω∆ΕΙΟΥ)  – 1 θέση
  4. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ)  – 1 θέση
  5. ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ)  – 1 θέση
  6. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)  – 1 θέση
  7. ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) – 1 θέση

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν στον φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, [email protected] ή [email protected], σε ενιαίο αρχείο, (αναγράφοντας στη θέση του αποστολέα το ονοµατεπώνυµο και την ειδικότητα), απευθύνοντας την στο τµήµα διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, υπόψη της κας Βασιλικής Χαρίση στο τηλ. 210- 2777721, 210-2759768 εσωτ. 18.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις